Korektúry

Zverte nám svoje texty určené na publikovanie, reklamné a PR materiály, firemné prezentácie alebo webové stránky. Naši skúsení korektori vykonajú ich starostlivú a profesionálnu korektúru.

Korektúra rodeným hovorcom

Zahŕňa kontrolu pravopisu a gramatiky, vrátane opráv preklepov a interpunkcie, kontrolu správnosti a jednotnosti použitej terminológie a zároveň základnú štylistickú úpravu. Korektúru vykonáva rodený hovorca príslušného jazyka.

Predtlačová korektúra

Korektor vykonáva poslednú kontrolu textu pred tlačou alebo zverejnením na webovej stránke. Kontroluje sa nesprávne rozdelenie slov, radenie stránok, kapitol, úplnosť, čitateľnosť alebo správne umiestnenie a vloženie obrázkov. Obvykle sa robí vo formáte pdf. Korektúru vykonáva rodený hovorca so znalosťou pravidiel DTP.

Odborná korektúra

Jedná sa o kontrolu z hľadiska použitia odborných termínov a účelu textu. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov je nevyhnutná úzka spolupráca s klientom, najmä poskytnutie špeciálnej terminológie, prípadne slovníka odborných/firemných výrazov alebo odporúčania referenčných textov. Korektúru vykonáva rodený hovorca so znalosťou odbornej terminológie.

Štylistická korektúra

Okrem úpravy pravopisu a gramatiky zahŕňa aj rozsiahlejšie štylistické úpravy – cieľom je, aby bol text zrozumiteľný, perfektne zrozumiteľný a prehľadný. Tento variant je ideálny napríklad pre marketingové, reklamné texty a knižné spracovanie.

Jazykové korektúry cudzojazyčných textov

Jazykové korektúry textov preložených do cudzích jazykov vykonáva vždy rodený hovorca z oblasti, kam je dokument smerovaný. Rodený hovorca pozná nielen drobné miestne jazykové odlišnosti (americká, britská, austrálska angličtina alebo rakúska, nemecká nemčina), ale aj regionálne kultúrne špecifiká. U dôležitých prekladov by mala byť viacstupňová kontrola. Starostlivými korektúrami by mali prejsť najmä texty určené na publikovanie. Konkrétne ide napríklad o nasledujúce typy textov: texty pre webové stránky, informačné a propagačné materiály, manuály, tlačové správy, výročné správy a firemné časopisy.

Jazykové korektúry textov preložených do cudzích jazykov robí vždy rodený hovorca

Ceny
našich
služieb

Ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Radi sa dozvieme viac o vašom projekte, preto radšej kontaktujte našu manažérku. Radi vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akúkoľvek požiadavku Vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu. Kontaktujte nás, prosím.

Dopyt online
?>