CAT nástroje – úspora až 70%

Cena za preklad je u dlhodobej spolupráce, napríklad pri preklade manuálu, už od 10,95 EUR/NS

Radi by ste znížili náklady na preklady?

Vyžadujete striktné dodržiavanie svojej odbornej terminológie?

Chceli by ste znížiť náklady na grafické spracovanie svojich dokumentov?

Potrebujete expresné preklad, ale obávate sa, že dôjde k zníženiu celkovej jazykovej kvality?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali ÁNO, odporúčame čítať ďalej.
Všetky vyššie uvedené požiadavky vám pomôže splniť zapojenie CAT nástrojov do prekladateľského procesu. Preklady technickej dokumentácie pomocou tzv. CAT-nástrojov (Computer Assisted Translation) prinášajú mnoho výhod. K najväčším výhodám patrí úspora času, peňazí a jednotná terminológia textu.

CAT program je prekladateľský nástroj využívajúci technológiu prekladateľskej pamäte, v ktorej sú uložené databázy viet a ich prekladov, ktoré prekladateľ vytvoril počas svojej predchádzajúcej práce s CAT programom. Táto prekladateľská pamäť sa s každým ďalším prekladom rozširuje, je prenosná a umožňuje vytvorenie terminologických slovníkov. Program je schopný rozlíšiť vetu, ktorú už raz prekladal, a ak sa takáto veta objaví znovu, ponúkne prekladateľovi už raz použitý preklad. Prekladateľ potom potvrdí, či je preklad zodpovedajúci. Samotný proces prekladu sa týmto podstatne urýchli. Nejde však o automatický strojový preklad či prácu s prekladačom – prekladateľ vždy posúdi, či je ponúkaný preklad vhodný.

Výhody použitia CAT nástrojov

  • Výrazne nižšia cena za preklad (všetky slová vo vetách, ktoré sa opakujú, sú účtované len 30% sadzbou)
  • Výrazne nižšia cena za prácu editora, programátora, či grafika
  • Skrátenie času potrebného na preklad
  • Zachovanie terminologické a štylistické jednotnosti naprieč všetkými vašimi dokumentmi
  • Jednotná grafická úprava. Možnosť spracovať v podstate akýkoľvek formát súborov. Preklad vám agentúra dodá v rovnakom formáte, v akom od vás dostala zdrojový text.
  • Kvalitný projektový manažment – možnosť preložiť zložité a previazané texty (napr. počítačové programy – viď lokalizácia)

CAT nástroje sa pri prekladoch používajú už viac ako 20 rokov a za túto dobu boli obohatené o mnoho ďalších funkcií, ktoré zlepšujú celý prekladateľský proces.

  • Spolupráca s terminologickým slovníkom, ktorý je integrovaný priamo v CAT nástroji. Prekladateľ tak nemusí neustále kontrolovať výskyt práve prekladaného pojmu v terminologickom slovníku zákazníka. CAT nástroj pri preklade každého slova automaticky prehľadá pripojený terminologický slovník. V prípade, že sa pojem v slovníku už vyskytuje, je prekladateľovi ponúknutý.
  • Kontrola kvality (QA – quality assurance). Ide o proces, ktorý z veľkej časti dokáže napraviť prípadné chyby prekladateľa. Kontroluje sa napríklad to, či boli všetky číslovky správne opísané, či sa v preklade nevyskytujú nadbytočné medzery medzi slovami alebo nepreložený text a či použitá terminológia zodpovedá požiadavkám zákazníka. Hotový preklad možno kontrolovať podľa množstva rôznych parametrov.
  • Serverové nasadenie CAT nástrojov. Toto riešenie prináša naozajstnú slobodu pre všetky zúčastnené strany. Všetci prekladatelia pracujúci v tíme na veľkom projekte a majú prístup k stále aktuálnej prekladateľskej pamäti či k terminologickému slovníku. Prekladateľská pamäť a terminologický slovník sú uložené na serveri a v reálnom čase k nim môže pristupovať viac prekladateľov. Budú tak pracovať vždy s aktuálnou databázou a môžu medzi sebou zdieľať svoje preklady. Toto riešenie je obzvlášť dôležité pri rozsiahlych prekladoch, ktoré je nutné spracovať vo veľmi krátkom čase a s vysokými nárokmi na terminologickú jednotnosť.

Ceny
našich
služieb

Ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Radi sa dozvieme viac o vašom projekte, preto radšej kontaktujte našu manažérku. Radi vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akúkoľvek požiadavku vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu. Kontaktujte nás, prosím.

Dopyt online
?>