Preklady

Sme na trhu od roku 2001 a čo sa počtu preložených strán týka, sme jedným z najväčších prekladateľských centier v Slovenskej republike. Pracujeme hlavne pre veľkých zákazníkov, a preto môžeme mať oproti konkurencii ďaleko nižšiu maržu na preloženej strane. Ako rodinná firma sme jednotkou na slovenskom trhu v prekladoch pre štátnu správu, ale ponúkame tiež spracovanie prekladov z viacerých iných oblastí.

Úradné preklady v centre Bratislavy

Nejazdite nikam ďaleko, nájdete nás na Palisádach - Šuleková ul. 12. Súdne overené preklady vám s radosťou vyhotovíme už od 19,58 EUR.

už od 19,58 EUR

Úradné preklady v centre Bratislavy

Potrebujete preklad s pečiatkou od prekladateľa/tlmočníka, ktorý bol poverený Ministerstvom spravodlivosti SR a môže vyhotovovať súdne preklady? Pri našej kancelárií v Bratislave ľahko zaparkujete a kolegovia sa o váš preklad radi postarajú.

Viac o službách

Expresné
preklady

už od 12,78 EUR

Odborné preklady

Ak požadujete kvalitný preklad odborných textov, potrebujete tiež kvalifikovaných prekladateľov. Múdry preklad s.r.o. poskytuje komplexné riešenie práve v oblastiach vyžadujúcich bezchybné zvládnutie špecifickej terminológie, a to vo viacerých jazykoch.

už od 10,95 EUR

Profesionálne korektúry od A do Z

Korektúry neodmysliteľne patria k prekladom, a preto ich aj zabezpečujeme v najvyššej kvalite rodenými hovorcami napr. z Veľkej Británie, z Nemecka.

Viac o službách

Znížte náklady a čas na preklad

  • výrazne nižšia cena (zľava až 70% z ceny klasicky realizovaného prekladu)
  • skrátenie času na vyhotovenie prekladu
  • zachovanie terminologickej a štylistickej jednotnosti
  • jednotná grafická úprava

už od 10,95 EUR

Jazykové kombinácie
všetky svetové jazyky

Kvalifikovaní prekladatelia s príslušnou špecializáciou sú vám nepretržite k dispozícii. V našej databáze máme viac ako 3 000 overených a skúsených prekladateľov. V našom systéme môžeme pre vaše texty, podľa presného odborného zamerania, ľahko vyhľadať práve tých prekladateľov, ktorí sa na danú problematiku špecializujú a zaručiť tak vysokú kvalitu každého prekladu.

Garancia
kvality

Neustále preverovanie kvality, časté odborné školenia a profesijné zdokonaľovanie našich prekladateľov nám pomáhajú eliminovať možné nedostatky konečného prekladu. Zaručujeme vám, že z našich rúk dostanete preverený, špičkový preklad, ktorý zodpovedá vysokým nárokom certifikácie ISO 9001: 2008 a STN EN 15038.

Ceny
našich
služieb

Ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Radi sa dozvieme viac o vašom projekte, preto radšej kontaktujte našu manažérku. Radi vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akúkoľvek požiadavku vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu. Kontaktujte nás, prosím.

Dopyt online
?>