Úradný preklad Španielskeho jazyka

Kvalitne. Rýchlo. A navyše za najlepšiu cenu v centre Bratislavy! Cena pre súkromných klientov od 23,50 EUR vrátane DPH!

Máme pre vás k dispozícii tím skúsených prekladateľov/súdnych znalcov, ktorí pre vás radi vyhotovia preklad v potrebnom termíne.

Bratislava – Slovenská republika

Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12
811 01, Bratislava

Telefon:+ 421 911 41 41 31
Fax:+ 421 224 21 84 45
Nonstop linka:+ 421 910 40 50 60
e-mail: info@mudrypreklad.sk

Úradné preklady v centre Bratislavy

Nejazdite nikam ďaleko, nájdete nás na Palisádach - Šuleková ul. 12. Súdne overené preklady vám s radosťou vyhotovíme už od 19,58 EUR.

už od 19,58 EUR

Úradné preklady v centre Bratislavy

Potrebujete preklad s pečiatkou od prekladateľa/tlmočníka, ktorý bol poverený Ministerstvom spravodlivosti SR a môže vyhotovovať súdne preklady? Pri našej kancelárií v Bratislave ľahko zaparkujete a kolegovia sa o váš preklad radi postarajú.

Viac o službách

Znížte náklady a čas na preklad

  • výrazne nižšia cena (zľava až 70% z ceny klasicky realizovaného prekladu)
  • skrátenie času na vyhotovenie prekladu
  • zachovanie terminologickej a štylistickej jednotnosti
  • jednotná grafická úprava

už od 10,95 EUR

Jazykové kombinácie
všetky svetové jazyky

Kvalifikovaní prekladatelia s príslušnou špecializáciou sú vám nepretržite k dispozícii. V našej databáze máme viac ako 3 000 overených a skúsených prekladateľov. V našom systéme môžeme pre vaše texty, podľa presného odborného zamerania, ľahko vyhľadať práve tých prekladateľov, ktorí sa na danú problematiku špecializujú a zaručiť tak vysokú kvalitu každého prekladu.

Už 10 rokov spolupracujeme s Ministerstvom práce a sociálnych vecí. Prekladáme, tlmočíme, organizujeme konferencie a online eventy.

Stovky stránok prekladov aj tlmočenie pre Ústavní soud ČR a Nejvyšší soud ČR.

Každý rok dodávame konferenčnú a tlmočnícku techniku na stovky akcií.

K filmom Noc v New Yorku, Bitka o Sevastopoľ, Kiki: Poďme na to! a k veľa ďalším sme vyhotovili titulky.

Garancia
kvality

Neustále preverovanie kvality, časté odborné školenia a profesijné zdokonaľovanie našich prekladateľov nám pomáhajú eliminovať možné nedostatky konečného prekladu. Zaručujeme vám, že z našich rúk dostanete preverený, špičkový preklad, ktorý zodpovedá vysokým nárokom certifikácie ISO 9001: 2008 a STN EN 15038.

Ceny
našich
služieb

Ceny ovplyvňuje mnoho faktorov. Radi sa dozvieme viac o vašom projekte, preto radšej kontaktujte našu manažérku. Radi vám pripravíme kalkuláciu podľa konkrétneho zadania.

Na akúkoľvek požiadavku vám vypracujeme ponuku a cenovú kalkuláciu. Kontaktujte nás, prosím.

Dopyt online
?>